gallery/21764287_10212687173607158_351414180_o
gallery/afbeelding1.png2165456
gallery/vintage-apparel

Verzekering

Het kan soms gebeuren dat je tijdens een training of wedstrijd een kwetsuur oploopt.
Tot nu toe moest je dan een aangifte invullen, langsgaan bij de dokter die de verwondingsaangifte invult en de aangifte overmaken aan de Volleybalbond of je kon de aangifte meegeven met de voorzitter.
Dit is allemaal verleden tijd. Vanaf 1 oktober 2012 worden de verzekeringen van de Vlaamse Volleybalbond behandeld door Ethias en niet meer door Nateus. De werkwijze om een ongeval aan te geven is ook helemaal veranderd.

Werkwijze vanaf 1 oktober 2012 :

 1.  een aangifteformulier invullen; 
 2.  de aangifte ingevuld afgeven aan secretaris (Laurine) of voorzitter (Kristel)
 3.  secretaris/ voorzitter krijgt een login om de aangifte in te geven op de site van Ethias;
 4.  de aangifte moet niet meer opgestuurd worden naar de Volleybalbond maar de secretaris/voorzitter geeft   de aangifte online in (aangifte van een ongeval kan enkel en alleen nog online). Je kan zelf de aangifte niet online doen want je krijgt geen login;
 5. secretaris/voorzitter krijgt een dossiernummer;
 6. wij sturen jullie het dossiernummer door;
 7. je stuurt de verwondingsaangifte (laatste blz. van de aangifte) ingevuld door de dokter naar Ethias : Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt
 8. je ontvangt per post : - ontvangstmelding
                                        - korte samenvatting van de waarborgen
                                        - genezingsattest
 9. alle rekeningen moeten jullie eerst zelf betalen, voorleggen aan de mutualiteit en overmaken aan Ethias met vermelding van dossiernummer en rekeningnummer.